Pinterest

Skjøtselshefte illustrasjoner

Illustrasjoner til skjøtselshefte
manipulert gjengroing

manipulert gjengroing

Gjengroing

Gjengroing

Villsau, svart/hvit

Villsau, svart/hvit

Gammelnorsk sau

Gammelnorsk sau

Deler av strandengkomplekset i Røstlandet naturreservat. Foto: Mia Marthinus Husdal

Deler av strandengkomplekset i Røstlandet naturreservat. Foto: Mia Marthinus Husdal

Storfe på beite i kystlynghei, Blomsøya i Alstahaug kommune. Foto: Bioforsk Nord Tjøtta

Storfe på beite i kystlynghei, Blomsøya i Alstahaug kommune. Foto: Bioforsk Nord Tjøtta

Engmarihand og lappmarihand er orkideer som ofte sees på slåttemyrer i områder med kalkrik berggrunn. Foto: Ingvild Gabrielsen

Engmarihand og lappmarihand er orkideer som ofte sees på slåttemyrer i områder med kalkrik berggrunn. Foto: Ingvild Gabrielsen

Hjertegress - sjedent gress som er vanlig i slåttemarker! Det fineste gresset som finnes

Hjertegress - sjedent gress som er vanlig i slåttemarker! Det fineste gresset som finnes

Slåttemark med orkideer og hus i bakgrunnen

Slåttemark med orkideer og hus i bakgrunnen

hest

hest

Blomstereng

Blomstereng

Beitemark sau

Beitemark sau

Hesjing

Hesjing

Hesjing på sunnmøre 1966

Hesjing på sunnmøre 1966

beitemark hest

beitemark hest