Skole

Collection by Anette Gusfre

29 
Pins
Spring Number Bonds >> Part of the Spring Kindergarten Maths Worksheets packet

Spring Math Activities (Kindergarten)

Spring Number Bonds >> Part of the Spring Kindergarten Maths Worksheets packet

100th Day of School No Prep packet for Kindergarten. A page from the unit: Write the missing numbers 1 to 100

100th Day of School Worksheets and Activities No Prep

100th Day of School No Prep packet for Kindergarten. A page from the unit: Write the missing numbers 1 to 100

Math Mayhem: May Math Printables ~ Color By The Code Puzzles To Practice Addition and Subtraction Facts. ~This Unit Is Aligned To The CCSS. Each Page Has The Specific CCSS Listed.~ This set includes 10 math puzzles....Spring, Mother's Day, Cinco de Mayo! Set also includes 10 answer keys $

May: Math "May"hem ~ Spring Math Printables Color By Codes Puzzles

May: Math "May"hem: Spring Math Printables ~ Color By The Code Puzzles To Practice Addition and Subtraction Facts ~This Color By Number Unit Is Aligned To The CCSS. Each Page Has The Specific CCSS Listed.~ This set includes 10 math puzzles....Spring, Mother's Day, Cinco de Mayo! Set also includes...

GREATER/LESS THAN GAMES AND MORE! - TeachersPayTeachers.com

Greater/Less than games and more!

Great introductory for comparing numbers. This packet has 4 printable handouts that can be used for math center games, to play with a buddy or small group instruction. This packet also includes a whole group activity in making greater/less alligator symbol. Pattern included. Your students will b...

❺ Наша начальная школа ❺

Community wall photos

VK is the largest European social network with more than 100 million active users. Our goal is to keep old friends, ex-classmates, neighbors and colleagues in touch.

Jeg øver - lesing og skriving

Jeg øver - lesing og skriving

Her får du oppgaveark som øver elevene i ferdighetene lesing og skriving.Oppgavesettet inneholder:skrive første lydskrive midterste lydskrive siste lydskrive ordlese ordlese setningerBruk arkene til å lage et hefte, til repetisjon, ekstraarbeid eller lekser. Laminerer du arkene kan de fint brukes o...

Summer Count and Clip Cards: numbers 1-20

Summer Count and Clip Cards

This Summer Count and Clip Cards packet is perfect for math center. Students will use their counting skills to practice math. Have the students count the items on each card, find the correct number, and clip a clothespin over the correct number. This packet includes 5 pages. * 20 cards (4 on eac...

Jeg øver - lesing og skriving

Jeg øver - lesing og skriving

Her får du oppgaveark som øver elevene i ferdighetene lesing og skriving.Oppgavesettet inneholder:skrive første lydskrive midterste lydskrive siste lydskrive ordlese ordlese setningerBruk arkene til å lage et hefte, til repetisjon, ekstraarbeid eller lekser. Laminerer du arkene kan de fint brukes o...

I dette opplegget får du: ✔ 24 x 2 sorteringspusleoppgaver ✔ Farge og svarthvitt-versjon for fargelegging ✔ Ordene sko, øks, båt, tre, sag, egg, bil, hus, bok, ost, mat, mel, sol, ape, rev, fot, fly, bie, and, lås, sau, hai, åre, håv - store og små bokstaver ✔ bokmål & nynorsk ✔ lærerveiledning

Substantiv med 3 bokstaver | Vi sorterer 3

Formålet med “Vi sorterer”-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Serien er laget for å brukes på stasjoner, i pararbeid eller i en-til-en-un

Butikk lekebutikk- addisjon og subtraksjon

Tiervenner

ve øve øve er en serie jeg har lagd for å gi elevene mengdetrening i forskjellige temaer.Her får du 16 øveark til temaet tiervenner.Tiervennersoppgavene består av: - Tiervenner ved hjelp tierramme- Fullfør regnestykket- Fargelegg regnestykker- Finn tiervenner- Regn og fargelegg- TallpyramideHer er ...

Kartlegging av leseferdighet - Teaching Funtastic

Kartlegging av leseferdighet | Teaching Funtastic

I dette opplegget får du aktiviteter for: lytt ut og skriv første lyd lytt ut og skriv midterste lyd lytt ut og skriv siste lyd forståelse av ord (synonymer) ordlesing setningsforståelse tegn/farg etter instruksjon redigerbare oppgaver

Skjermbilde_Dagens tall

Tall- og mengdeforståelse 0-20

“Å ha gode ferdigheter i telling vil si at elevene skal kunne tallrekka utenat, samtidig som de ser sammenhengen mellom tallenes rekkefølge og mengdene tallene representerer”. Fuson, 19…

There are 54 worksheets total that include +0 through +10 and Making 10 facts. There are also mixed addition fact worksheets. I use these addition math facts worksheets to help my students memorize their addition math facts.

Addition Facts Practice: +0 through +10 and What Makes 10?

There are 54 worksheets total that include +0 through +10 and Making 10 facts. There are also mixed addition fact worksheets. I use these addition math facts worksheets to help my students memorize their addition math facts. These worksheets work well for timed test! The ZIP file contains PDF fi...

Dagens firesifrede tall. Flott matematikkaktivitet med 12 ulike oppgaver! Gratis å skrive ut fra Malimo.no

Site Search & Discovery powered by AI

Dagens firesifrede tall. Flott matematikkaktivitet med 12 ulike oppgaver! Gratis å skrive ut fra Malimo.no

Gangetabell og tre gangesertifikater - den lille gangetabellen + 10-gangen, den store gangetabellen og hele gangetabellen.

Gangetabell med gangesertifikat

Gangetabell, tre gangeprøver og tre gangesertifikater - den lille gangetabellen + 10-gangen, den store gangetabellen og hele gangetabellen.

Jeg øver - tall og regning

Jeg øver - tall og regning

Her får du oppgaveark som øver elevene på tallmengder, addisjon og subtraksjon.Oppgavesettet inneholder:hvor mangetegn like mangehva er mesttallinjetallfølgertall i stigende rekkefølgetallvenneraddisjon subtraksjonSkriv ut også er det kart til bruk! Oppgavene er både på bokmål og nynorsk! Håper du o...