Eldreomsorg

71 Pins
 · Last updated 3y
Curated by
Multisensorisk rom
Multisensorisk rom på Valle dagsenter for eldre er spesielt designet for å utvikle brukerens sanser. Det inkluderer sensorisk utstyr som enten kan stimulere brukerens mentale aktivitet, gi et avslappende miljø eller fremme interaksjon. Ønsker du råd og veiledning om hvordan et multisensorisk rom kan hjelpe dere? Bare spør oss 🥰
an old woman holding a teddy bear in her lap with the caption empati kleidyr - effekter og produtomtaller
Empati kjæledyr – Effekter og produktomtaler
Forskningsprosjekter med empati kjæledyr har vist positive resultater i å redusere atferdsproblemer og potensielt forbedre kognitive evner hos eldre voksne. Spesielt utførte forskerne eksperimenter med de eldre og kjæledyrene - og fant endringer i atferd og egenskaper som følge av deres interaksjon med kjæledyrene, som de oppfattet som ekte.
an image of a colorful toy set in the shape of a butterfly with lots of bubbles
PIXELS MØNSTERBRETT - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
a wooden board game with several colored pieces
Ludo stort 50x50 cm - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
four different colored cones are arranged in the shape of pyramids on a white background
Balanse bakketopp - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
a circle with various objects arranged in the shape of a train, bicycle, and bus
Postgang - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
what can you see? find the hidden pictures in this children's book cover
Hva kan du se puslespill - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
the back seat of a car with harnesses strapped to it's front seats
Flysele press/release large - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
an older man and woman playing giant connect game
FIRE PÅ RAD - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
an image of a dart board with numbers on it
Dartspill med 3 baller - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
several different colored toys sitting on top of a white table with red, green, yellow and blue shapes
ERTEPOSER 12STK
Retro musikkspiller - Amajo AS
an array of different types of antennas and accessories on a white background with text
Soundbeam 6 big band kit for musikkterapi - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
four different colored cloths on a white background
Stofflabyrinter - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS
a close up of a blow dryer on a black background with light coming from it
Pinspot - Amajo AS
Retro musikkspiller - Amajo AS