Norske skrivereglar / Norske skriveregler

Norske skrivereglar / Norske skriveregler

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-13

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-13

Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase. Elevene trenger å få trening…

Bilder som utgangspunkt for muntlig aktivitet

Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase. Elevene trenger å få trening…

"Wet behind the ears" means "young and inexperienced". Example: John is too young to take on a job like this! He's still wet behind the ears!

"Wet behind the ears" means "young and inexperienced". Example: John is too young to take on a job like this! He's still wet behind the ears!

Teaching FUNtastic: Postkontoret har åpnet!

Teaching FUNtastic: Postkontoret har åpnet!

Colors | Norsk

Colors | Norsk

Basics | Norsk

Basics | Norsk

Less Commonly Taught: Free Norwegian Workbook from Glenn Belden

Less Commonly Taught: Free Norwegian Workbook from Glenn Belden

Is ess

Is ess

Pinterest
Søk