Oslo, Norway. Photo: Thomas Chr. Hiorth Høvik

Sjokk!

Oslo, Norway. Photo: Thomas Chr. Hiorth Høvik

Oslo, Norway. Photo: Cathrine Stabel Thorstensen - Aamodt bro

Frossenfossen

Oslo, Norway. Photo: Cathrine Stabel Thorstensen - Aamodt bro

Oslo, Norway. Photo: Hanna Norberg - Sandakerveien på Torshov

Snøfast i storbyen

Oslo, Norway. Photo: Hanna Norberg - Sandakerveien på Torshov

Oslo, Norway. Photo: Thor – Vigelandsparken

Sooooooool!

Oslo, Norway. Photo: Thor – Vigelandsparken

Oslo, Norway. Photo: Cathrine Wolf Lund – Fuglemyra

Bytilværelsens uutholdelige tetthet

Oslo, Norway. Photo: Cathrine Wolf Lund – Fuglemyra

Oslo, Norway. Photo: *Jon Arne Foss - Botanisk Hage

Alarm!

Oslo, Norway. Photo: *Jon Arne Foss - Botanisk Hage

Oslo, Norway.

Hva er det du glor på ‘a?

Oslo, Norway.

Oslo, Norway. Photo: Adrian Bugge – Sørenga bro

Dårlig stemning

Oslo, Norway. Photo: Adrian Bugge – Sørenga bro

Oslo, Norway. Photo: Aina Kristiansen – Enerhaugen.jpg

Hull i gjerdet

Oslo, Norway. Photo: Aina Kristiansen – Enerhaugen.jpg

Oslo, Norway. Photo: Michael Reed - Sognsvann copy

Narnia

Oslo, Norway. Photo: Michael Reed - Sognsvann copy

Pinterest
Søk