Learning to tell time Hands on

Learning to tell time Hands on. I'm only pinning this to remind myself that sadly, my highschoolers get to my Spanish 1 class not even knowing how to tell time on an analog clock. Makes teaching time in Spanish a real challenge.

The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Under punktet «Målretting» har vi på Høvik Verk skole blant annet jobbet med å lære elevene å uttrykke formålet med lesingen. Vi har i den forbindelse laget plakater med tre læringsmål …

Plakater til klasserommene

Under punktet «Målretting» har vi på Høvik Verk skole blant annet jobbet med å lære elevene å uttrykke formålet med lesingen. Vi har i den forbindelse laget plakater med tre læringsmål …

Jag heter Amina och är utbildad fritidsedagog. Jag arbetat på skola, fritidshem och förskola. Har insett att många verksamheter vill ta in mer och mer Montessori pedagogik i sin verksamhet. När förskolan jag arbetade på också ville det så insåg jag hur dyrt material ofta är och började leta runt på nätet. Här är resultatet: en blogg med allt gratis Montessorimaterial som jag har hittat och hittar på nätet.

Jag heter Amina och är utbildad fritidsedagog. Jag arbetat på skola, fritidshem och förskola. Har insett att många verksamheter vill ta in mer och mer Montessori pedagogik i sin verksamhet. När förskolan jag arbetade på också ville det så insåg jag hur dyrt material ofta är och började leta runt på nätet. Här är resultatet: en blogg med allt gratis Montessorimaterial som jag har hittat och hittar på nätet.

” Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Language teaching resources, strategies, materials, crafts, etc. for Norwegian and LCTL teachers.

Language teaching resources, strategies, materials, crafts, etc. for Norwegian and LCTL teachers.

Pre School Activities, Teaching Science, Teaching Ideas, Primary School, Kiosk, Teaching English, Grammar, Montessori, Norway

Gratis kart til fri nedlasting! Lastes ned i bloggen! :D

Norske fylker - undervisningsopplegg for å utforske

Gratis kart til fri nedlasting! Lastes ned i bloggen! :D

Bevægelse i naturfagene

Bevægelse i naturfagene

Hæftets forside. Tegning. Bettina B. Reimer

Hæftets forside. Tegning. Bettina B. Reimer

Affaldskort | Danmarks Naturfredningsforening

Affaldskort | Danmarks Naturfredningsforening

blogger-image--2010694044.jpg 640 × 450 pixlar

blogger-image--2010694044.jpg 640 × 450 pixlar

Pinterest
Search