INTERIØRLAB - dedikerte nettkurs

INTERIØRLAB - dedikerte nettkurs

Holder nettkurset BELYSNING FOR BOLIG (BFB-tavler) for bransjene: 1. Interiør & arkitektur, 2.Elektro & bygg, 3. ansatte i lysbutikker og 4. private boligeiere.
INTERIØRLAB - dedikerte nettkurs