Pinterest

Lese

Høyfrekvente ord og glosetrening. De 11 mest brukte ordene dekker 20 % av alle trykte ord. De 300 mest høyfrekvente ordene dekker 50 % av alt trykt materiale

Høyfrekvente ord og glosetrening. De 11 mest brukte ordene dekker 20 % av alle trykte ord. De 300 mest høyfrekvente ordene dekker 50 % av alt trykt materiale

Konkrete tips til fellesundervisning i lese- og skriveopplæringen på Malimo.no

Konkrete tips til fellesundervisning i lese- og skriveopplæringen på Malimo.no

Riktig bok?

Riktig bok?

s-media-cache-ak0.pinimg.com originals 2d 94 cb 2d94cb918be10464d5f2ead84ccd79c6.png

s-media-cache-ak0.pinimg.com originals 2d 94 cb 2d94cb918be10464d5f2ead84ccd79c6.png

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-14

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-14

de279eb2b1a203e1f4288e4c3e860775.jpg 736 × 1 006 bildepunkter

de279eb2b1a203e1f4288e4c3e860775.jpg 736 × 1 006 bildepunkter

Lesestund

Lesestund

Blending Cards for Kindergarten, first and second grade reading. The cards can be used for instruction for kindergarten and first grade and and RtI for second grade. The cards are set up so that students: 1. Say the sounds • • • (with the large dots) 2. Blend the sounds (with the dotted lines) 3. Say it fast (with the arrow)

Blending Cards for Early Readers

Blending Cards for Kindergarten, first and second grade reading. The cards can be used for instruction for kindergarten and first grade and and RtI for second grade. The cards are set up so that students: 1. Say the sounds • • • (with the large dots) 2. Blend the sounds (with the dotted lines) 3. Say it fast (with the arrow)

our 1st round of letter of the week crafts - can I blow them up and frame?

Letter Of The Week Crafts

our 1st round of letter of the week crafts - can I blow them up and frame?

We could do these at the beginning of the year with the student's face and their name. The clothes pins will have the letters of their name.

We could do these at the beginning of the year with the student's face and their name. The clothes pins will have the letters of their name.

pipe cleaners

Learning Letters with Pipe Cleaners

pipe cleaners

the whole alphabet is animals ---- plus the website has 1000s of worksheets for all ages starting with Preschool!!!! (FOR FREE!!!!!!)

Letter A Coloring Page

the whole alphabet is animals ---- plus the website has 1000s of worksheets for all ages starting with Preschool!!!! (FOR FREE!!!!!!)

Lego Syllable Counting Activity from "This Reading Mama" (To support phonemic awareness needs, I'd include a picture along with the printed word.)

Counting Syllables with LEGO Bricks

Lego Syllable Counting Activity from "This Reading Mama" (To support phonemic awareness needs, I'd include a picture along with the printed word.)

Spørreordene

Spørreordene

Spørreordene

Spørreordene