samarbeidspartnere
8 Pins
· 38 Followers
Board owner
by 3in
  Movation’s hovedmål er å hjelpe ideskapere, gründere, investorer, samarbeidspartnere og andre gode hjelpere med kapital, kommunikasjon og kompetanse for å lykkes.

  Movation’s hovedmål er å hjelpe ideskapere, gründere, investorer, samarbeidspartnere og andre gode hjelpere med kapital, kommunikasjon og kompetanse for å lykkes.

  Et forum for Norges fremste Business Angels aktører Medlemskap er forbeholdt dyktige ressurspersoner som investerer kapital, kunnskap, tid og sitt nettverk i unoterte virksomheter Et non-profit basert forum med formålet å skape økt nasjonal oppmerksomhet om verdien dyktige norske Business Angles representerer NorBAN er medlem av EBAN – The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players.

  Et forum for Norges fremste Business Angels aktører Medlemskap er forbeholdt dyktige ressurspersoner som investerer kapital, kunnskap, tid og sitt nettverk i unoterte virksomheter Et non-profit basert forum med formålet å skape økt nasjonal oppmerksomhet om verdien dyktige norske Business Angles representerer NorBAN er medlem av EBAN – The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market Players.

  Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

  Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

  Start Norge er en studentorganisasjon som gjennom frivillig arbeid jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Norge. Vi er representert på alle universiteter i landet samt mange høyskoler, og er i alt 18 lokallag. Start Norge har eksistert siden 2002 og har over 350 aktive medlemmer. Felles for våre medlemmer er at vi er engasjert og virkelig brenner for det vi jobber med.

  Start Norge er en studentorganisasjon som gjennom frivillig arbeid jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Norge. Vi er representert på alle universiteter i landet samt mange høyskoler, og er i alt 18 lokallag. Start Norge har eksistert siden 2002 og har over 350 aktive medlemmer. Felles for våre medlemmer er at vi er engasjert og virkelig brenner for det vi jobber med.

  Fønd er en crowdføndingstjeneste som gir gründeren mulighet til å samle inn nødvendig kapital, kommersialisere og markedsteste produktet/tjenesten, samt etablere ett nettverk for videre vekst.

  Fønd er en crowdføndingstjeneste som gir gründeren mulighet til å samle inn nødvendig kapital, kommersialisere og markedsteste produktet/tjenesten, samt etablere ett nettverk for videre vekst.

  Senter for sosialt Entreprenørskap og Innovasjon

  Senter for sosialt Entreprenørskap og Innovasjon

  First Tuesday arbeid består hovedsaklig å arrangere samlinger for våre medlemmer. Våre samlinger gir våre medlemmer en god anledning til å nettverke med hverandre, samt at man får kompetanseoverføring gjennom våre foredrag og paneldiskusjoner. Vi ønsker å bidra til at nyskaping blir satt på dagsorden i det norske samfunn.

  First Tuesday arbeid består hovedsaklig å arrangere samlinger for våre medlemmer. Våre samlinger gir våre medlemmer en god anledning til å nettverke med hverandre, samt at man får kompetanseoverføring gjennom våre foredrag og paneldiskusjoner. Vi ønsker å bidra til at nyskaping blir satt på dagsorden i det norske samfunn.

  Innovation Forum Norway sin oppgave er å skape et nasjonalt kraftsenter for økt innovasjonskraft og spredning av fordelene ved åpen innovasjon. Forumet sitt verdiløfte skal være å gjøre Norge til en innovasjonsvinner, skape økt nytte og konkurransekraft for samfunnet, deltagende foretak og for det enkelte medlem.

  Innovation Forum Norway sin oppgave er å skape et nasjonalt kraftsenter for økt innovasjonskraft og spredning av fordelene ved åpen innovasjon. Forumet sitt verdiløfte skal være å gjøre Norge til en innovasjonsvinner, skape økt nytte og konkurransekraft for samfunnet, deltagende foretak og for det enkelte medlem.

  Pinterest
  Search